Newdent Bağdat Caddesi | Doktopin

1987 Tokat doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladıktan sonra 2005 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde Diş Hekimliği öğrenimine başlamıştır. Aynı üniversitede 2019 yılında "Kanal Tedavisi Uygulanmış Premolar Dişlerde Ortodontik Kuvvete Bağlı Oluşan Kök Rezorpsiyonunun Mikro-BT ile İncelenmesi" konulu tezini sunarak Ortodonti Uzmanı olarak mezun olmuştur.